ธุรกิจโกดังสินค้า.jpg

สินเชื่อโกดังสินค้า ขนาดใหญ่

สำหรับเจ้าของกิจการค้าส่ง ที่มีคลังจัดเก็บสินค้า มีเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของสถานประกอบการ หรือ สัญญาเช่า 

การเติบโตทางธุรกิจในประเทศไทยกำลังโตไปอย่างก้าวกระโดด  ซึ่งบางครั้งเจ้าของธุรกิจต้องการเพิ่มสต๊อกสินค้าที่มากขึ้น และจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนที่มากขึ้น  เพื่อให้ธุรกิจดำเนินได้อย่างประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น

ตรวจสอบคุณสมบัติ

เป็นเจ้าของธุรกิจ เจ้าของกิจการ

จดทะเบียนการค้า / บจก. /หจก.

สามารถตรวจสอบกิจการได้

มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง

เอกสารจำเป็นในการสมัคร

รูปถ่ายสำเนาบัตรประชาชน (ด้านหน้า-ด้านหลัง)

รูปถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน

รูปถ่ายหนังสือรับรองหรือทะเบียนการค้า

รูปถ่ายกิจการและออฟฟิศ (ด้านนอก-ด้านใน)

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ

04.jpg