งานค้างง.jpg

สินเชื่อโรงงานอุตสาหกรรม

บริการสินเชื่อสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม  สั่งสต๊อกสินค้าซื้ออาคารสถานประกอบการ หรือซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ และมีกำหนดระยะเวลาการกู้ยืมที่ชัดเจน

การเติบโตทางธุรกิจในประเทศไทยกำลังโตไปอย่างก้าวกระโดด  ซึ่งบางครั้งโรงงานต้องการกำลังผลิตที่มากขึ้น และจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนที่มากขึ้น  เพื่อให้ธุรกิจดำเนินได้อย่างประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น

ตรวจสอบคุณสมบัติ

เป็นเจ้าของธุรกิจ เจ้าของกิจการ

จดทะเบียนการค้า / บจก. /หจก.

สามารถตรวจสอบกิจการได้

มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง

เอกสารจำเป็นในการสมัคร

รูปถ่ายสำเนาบัตรประชาชน (ด้านหน้า-ด้านหลัง)

รูปถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน

รูปถ่ายหนังสือรับรองหรือทะเบียนการค้า

รูปถ่ายกิจการและออฟฟิศ (ด้านนอก-ด้านใน)

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ

004.jpg