ธุรกิจออนไลน์.jpg

สินเชื่อธุรกิจร้านค้าออนไลน์

บริการสินเชื่อสำหรับธุรกิจร้านค้าออนไลน์ มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าแบบออนไลน์ มีสต๊อกสินค้าตรวจสอบได้เท่านั้น  
กรณีร้านค้าออนไลน์*  ไม่ต้องจดทะเบียนก็สามารถยื่นเรื่องได้ แต่จำเป็นต้องมีหน้าร้านออนไลน์ ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง เช่น Page Facebook , Instragram , Shopee , Lazada

การเติบโตทางธุรกิจในประเทศไทยกำลังโตไปอย่างก้าวกระโดด  ซึ่งบางครั้งต้จำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนที่มากขึ้น 
เพื่อให้ธุรกิจดำเนินได้อย่างประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น

ตรวจสอบคุณสมบัติ

เป็นเจ้าของธุรกิจ เจ้าของกิจการ

จดทะเบียนการค้า / บจก. /หจก.

สามารถตรวจสอบกิจการได้

มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง

เอกสารจำเป็นในการสมัคร

รูปถ่ายสำเนาบัตรประชาชน (ด้านหน้า-ด้านหลัง)

รูปถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน

รูปถ่ายหนังสือรับรองหรือทะเบียนการค้า

รูปถ่ายกิจการและออฟฟิศ (ด้านนอก-ด้านใน)

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ

บอร์ด-8.jpg