ธุรกิจอื่นๆ.jpg

สินเชื่อธุรกิจอื่นๆ บจก. / หจก.

บริการสินเชื่อสำหรับธุรกิจอื่นๆที่จดทะเบียน รูปแบบบริษัทจำกัด หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน เปิดวงเงินได้ตามต้องการ หรือเปิดเป็นวงเงินสำรองในธุรกิจ *ไม่ใช้ไม่เสียดอก สามารถผ่อนชำระต้นไ้ตามสะดวก แบบ *ลดต้นลดดอกเบี้ย

การเติบโตทางธุรกิจในประเทศไทยกำลังโตไปอย่างก้าวกระโดด  ซึ่งบางครั้งต้จำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนที่มากขึ้น 
เพื่อให้ธุรกิจดำเนินได้อย่างประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น

ตรวจสอบคุณสมบัติ

เป็นเจ้าของธุรกิจ เจ้าของกิจการ

จดทะเบียนการค้า / บจก. /หจก.

สามารถตรวจสอบกิจการได้

มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง

เอกสารจำเป็นในการสมัคร

รูปถ่ายสำเนาบัตรประชาชน (ด้านหน้า-ด้านหลัง)

รูปถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน

รูปถ่ายหนังสือรับรองหรือทะเบียนการค้า

รูปถ่ายกิจการและออฟฟิศ (ด้านนอก-ด้านใน)

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ

012.jpg