ธุรกิจร้านอาหาร.jpg

สินเชื่อธุรกิจร้านอาหาร / ร้านกาแฟ

บริการสินเชื่อสำหรับธุรกิจร้านอาหารที่มีหน้าร้าน ที่สามารถเข้าตรวจสอบได้ มีโต๊ะเก้าอี้ สำหรับนั่งรับประทานที่ร้าน ลักษณะร้านจะต้องมีพื้นที่หรืออาคารที่ไม่สามารถรื้อถอนได้ง่าย จดทะเบียนการค้า หรือมีสัญญาเช่าในนามขอผู้กู้เท่านั้น

การเติบโตทางธุรกิจในประเทศไทยกำลังโตไปอย่างก้าวกระโดด  ซึ่งบางครั้งต้จำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนที่มากขึ้น 
เพื่อให้ธุรกิจดำเนินได้อย่างประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น

ตรวจสอบคุณสมบัติ

เป็นเจ้าของธุรกิจ เจ้าของกิจการ

จดทะเบียนการค้า / บจก. /หจก.

สามารถตรวจสอบกิจการได้

มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง

เอกสารจำเป็นในการสมัคร

รูปถ่ายสำเนาบัตรประชาชน (ด้านหน้า-ด้านหลัง)

รูปถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน

รูปถ่ายหนังสือรับรองหรือทะเบียนการค้า

รูปถ่ายกิจการและออฟฟิศ (ด้านนอก-ด้านใน)

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ

024.jpg