สรงน้ำพระ สาดน้ำออนไลน์ ด้วยเว็บไซต์สงกรานต์ออนไลน์ สงกรานต์วิถีใหม่

สรงน้ำพระ สาดน้ำออนไลน์ ด้วยเว็บไซต์สงกรานต์ออนไลน์ โดย กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับเครือข่าย จัดทำ www.สงกรานต์ออนไลน์.com ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย” แบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) เพื่อให้ประชาชนได้สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ผ่านทางออนไลน์ ซึ่งเป็นกิจกรรมรูปแบบใหม่เพื่อลดความเสี่ยงจากการระบาดของโรคโควิด-19 ที่นับวันพบผู้ติดเชื้อมากขึ้นในช่วงนี้

สาดน้ำออนไลน์ ด้วยเว็บไซต์สงกรานต์ออนไลน์ ปลอดโควิดสามารถร่วมกิจกรรมสงกรานต์ออนไลน์ได้ทาง www.สงกรานต์ออนไลน์.com เริ่มกิจกรรม สงกรานต์ออนไลน์เต็มรูปแบบ ได้ตั้งแต่วันที่ 12 – 17 เมษายน 2564กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับเครือข่าย จัดทำ www.สงกรานต์ออนไลน์.com ภายใต้แนวคิด "สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย" แบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ให้ประชาชนได้สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ผ่านระบบออนไลน์ รวมถึงร่วมกิจกรรมสาดน้ำออนไลน์ในสถานที่ยอดนิยม ได้แก่ ถนนข้าวสาร กรุงเทพฯ, ถนนข้าวเหนียว จังหวัดขอนแก่น, ประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ และหาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ที่เราจำเป็นต้องเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

สามารถร่วมกิจกรรมสงกรานต์ออนไลน์ได้ทาง www.สงกรานต์ออนไลน์.com ได้ตั้งแต่วันที่ 12 - 17 เมษายน 2564 นี้


อ้างอิง กระทรวงวัฒนธรรม

อ่านบทความและข่าวอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ smecr.com

ดู 20 ครั้ง