ใช้เงินด่วน สินเชื่อธุรกิจ ระยะสั้น อย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อธุรกิจ

หลังจากสถานะการณ์วิกฤติ Covid-19 ผ่านพ้นไป เราจะดำเนินชีวิต และดำเนินธุรกิจ ที่ไม่เหมือนเดิม ดังนั้นธุรกิจจะเป็นจะต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน

หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่า หลังวิกฤติ หลาย ๆ ธุรกิจจะต้องการแหล่งเงินทุน สินเชื่อ จากแหล่งต่าง ๆ

ไม่ว่าจะเป็น ธนาคาร เงินด่วน หรือ สินเชื่อธุรกิจ ระยะสั้น

เจ้าของกิจการ เจ้าของธุรกิจ ต่างต้องดำเนินธุรกิจต่อไป เพื่อให้ธุรกิจไปต่อได้ จำเป็นจะต้อง

หาแหล่ง เงินกู้ เงินทุน สินเชื่อ ธุรกิจ จากแหล่งต่าง ๆ

ธนาคาร


ข้อดี

- ดอกเบี้ยจ่ายแบบรายเดือน

- กำหนดเวลาในการใช้สินเชื่อ


ข้อเสีย

- ใช้เวลาในการอนุมัตินาน

- ไม่สามารถปิดยอดก่อนกำหนด

- ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

- ต้องเตรียมเอกสาร แผนธุรกิจ

เงินด่วน สินเชื่อธุรกิจ ระยะสั้น


ข้อดี

- อนุมัติรวดเร็วใน 1 วัน

- คิดดอกตามจริง

- ปิดยอดเมื่อไหร่ก็ได้

- เอกสารไม่ยุ่งยาก


ข้อเสีย

- ต้องชำระดอกเบี้ยทุกวัน


แต่ธุรกิจต้องดำเนินต่อไป ไม่สามารถที่จะรอธนาคารที่ต้องใช้เวลาในการอนุมัติ 1-3 เดือนได้

ดังนั้น เงินด่วน สินเชื่อธุรกิจ ระยะสั้น ก็เป็นทางเลือกที่ใช้ได้ทีเดียว


เราต้องตระหนักและวางแผนการใช้เงินในธุรกิจให้ดี ก่อนจะใช้เงินกู้จาก สินเชื่อธุรกิจ ระยะสั้น

1 ใช้เมื่อจำเป้นเท่านั้น เพราะ เงินด่วน สินเชื่อธุรกิจ นั้นคิดดอกแบบรายวัน ดังนั้น ถ้าเราใช้เงินแค่ 1-2 วัน จะทำให้เราไม่ต้องเสียดอกเบี้ยจำนวนมาก


2 ตัดต้นสม่ำเสมอ เพื่อลดอัตราดอกเบี้ยลงทุกวัน เพราะสินเชื่อ แบบรายวันคิดดอกจากเงินต้นที่ใช้อยู่ขณะนั้น


3 ยื่นกู้ธนาคาร เพื่อที่หลังจากธนาคารอนุมัติ เราจะได้เปลี่ยนไปใช้สินเชื่อจากธนาคารแทน


ต้องการ เงินด่วน สินเชื่อธุรกิจระยะสั้น โทร 097-2160798

line : line.me/ti/p/@smecredit


ดู 26 ครั้ง