9 กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ สำหรับธุรกิจออนไลน์ 2565


1.ช่องทางการขายหรือจำหน่ายสินค้า (Channels)

มีบทบาทต่อการเลือกซื้อสินค้าเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น Facebook Page ที่มีฟังก์ชันรายการสินค้าให้ลูกค้าเลือกได้, Line ช่องทางในการติดต่อ

รวมถึงสามารถส่งลิงก์ให้ลูกค้าได้, E-Marketplace รูปแบบต่างๆ ที่สามารถลงขายสินค้า

ได้ เช่น Lazada, Shopee เป็นต้น, หรือเว็บไซต์ที่มีการสร้างเป็น E-Commerce ของธุรกิจ ถือเป็นตัวแปรสำคัญในการเลือกซื้อของลูกค้า เนื่องจากการที่มีตัวเลือกของสินค้า

หลากหลาย ลูกค้าสามารถเลือกซื้อผ่านช่องทางใดก็ได้ที่สะดวก

ดังนั้นการเลือกช่องทางการขายนั้นสำคัญ เพราะจะได้รู้กลุ่มเป้าหมายหลักของธุรกิจ

แต่ก็สามารถทำควบคู่กันไปได้ในทุกช่องทางได้อีกด้วย .

2.การสื่อสารกับลูกค้าหรือผู้ติดตามบนช่องทางออนไลน์ของคุณ

เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ดี เพราะนอกจากจะช่วยด้านสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

ยังมีความสำคัญในการบริการที่ดีได้ด้วย การสื่อสารกับลูกค้านั้นอาจจะเป็นการทำ

คอนเทนต์ในลักษณะคำถาม เชิญชวนให้คนมาคอมเม้นท์หรือแสดงความคิดเห็น

รวมถึงการตอบคำถามผ่าน Chat message กับลูกค้าโดยตรง ความเร็ว

การให้ข้อมูลกับลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ ก็ถือเป็นกลยุทธ์การตลาดอีกวิธีหนึ่ง

.

3.Omni Channel Marketing อีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ไม่ควรมองข้าม


เพราะเป็นกลยุทธ์ที่นำการตลาดทางออนไลน์ (Online) เชื่อมโยงกับช่องทางออฟไลน์

(Offline) พูดอย่างง่ายๆคือ เมื่อเรามีทั้งหน้าร้านและช่องทางออนไลน์ในการขายสินค้า

จึงสามารถเพิ่มบทบาทของทั้งสองช่องทางเข้าด้วยกันได้ เช่น ร้านอาหาร

มีโปรโมชั่นบนช่องทางออนไลน์ให้ลูกค้าสามารถสแกน QR Code หรือนำโค้ดไปแสดงหน้าร้านเพื่อรับส่วนลดได้ เป็นต้น ซึ่งการทำ Omni channels เป็นที่นิยมเป็นอย่างมากในต่าง

ประเทศ สามารถเพิ่มโอกาสในการเติบโตและเพิ่มยอดขายได้เป็นอย่างมาก

.

4.การซื้อโฆษณาบน Search Engine อย่าง Google และ Social Media รูปแบบต่างๆ


ช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างยอดขายได้เป็นอย่างมาก ทั้งยังช่วยเพิ่ม Traffic

รวมถึงเพิ่ม Brand Awareness การรับรู้ถือเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างธุรกิจในระยะยาวได้

อีกด้วย

.

5.กลยุทธ์การกำหนดราคา (Price Strategic)


เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงในกรณีที่มีสินค้าหรือบริการเฉพาะธุรกิจของคุณ การกำหนดราคาต้องพิจาณาในเรื่องความเหมาะสมของราคาว่าคุ้มค่าต่อประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับจากสินค้า

หรือบริการของคุณหรือไม่ และสินค้านั้นเป็นที่ต้องการของตลาดมากแค่ไหน เพราะหากเป็นสินค้าทั่วไปก็ต้องตั้งราคาต่ำกว่าตลาด หรือการมีโปรโมชั่นส่วนลดมาดึงดูดลูกค้าให้ได้มากที่สุด และกรณีที่ตั้งราคาสูงกว่าตลาด ต้องมีคุณภาพที่สูงกว่าคู่แข่งอย่างไรนั่นเป็นอีกหนึ่งสิ่งในการกำหนด

.

6.คอนเทนต์ (Content) ที่ดีสอดคล้องกับสินค้าและบริการ แน่นอนว่าการเลือกซื้อสินค้า


ของผู้ใช้งานบนออนไลน์ในปัจจุบันนั้นอาศัยการดึงดูดด้วยรีวิว (review) ซึ่งการเขียนรีวิว

สินค้านั้นมีความหลากหลาย แต่สิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือความสอดคล้องเกี่ยวข้องกับธุรกิจของ

คุณ (อ่านเพิ่มเติม: เทคนิค: 5 รูปแบบการสร้างคอนเทนต์ให้โดนใจลูกค้า)

.

7.Online Influencer มีบทบาทกับธุรกิจที่ต้องการกระแสนิยม

ก่อนหน้านี้เราได้มีการพูดคุยถึงการมีบทบาทของอินฟลูเอนเซอร์หรือผู้มีอิทธิพลบนออนไลน์กับการทำตลาดออนไลน์ไปแล้ว (อ่านเพิ่มเติม: การทำการตลาดด้วยการเลือก

Online Influencer ที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย!) ซึ่งอินฟลูเอนเซอร์มีอิทธิพลบน

Social Media เช่น Twitter, Instagram เป็นหลักและจะเน้นการโปรโมทสินค้าใน

ลักษณะการทำให้เกิดกระแสนิยม หรือเกิดเทรนด์ เพิ่มโอกาสในการขายและเป็นที่รู้จักมาก

ขึ้น แต่สิ่งสำคัญที่สุดของการทำการตลาดรูปแบบนี้ คือการเลือก Influencer

ที่ตรงกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์สินค้าหรือบริการให้เหมาะสมนั่นเอง

.

8.กลยุทธ์การศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย (Customer Behavior)


การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายเป็นกลยุทธ์พื้นฐานในการทำการตลาดออนไลน์

เพราะเป็นสิ่งสำคัญในการกำหนดช่องทางขายหลัก การทำคอนเทนต์ในรูปแบบที่เหมาะสม

กับช่องทางนั้นๆ ซึ่งการวิเคราะห์นี้ยังเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างหรือปรับเปลี่ยนข้อมูลการให้

บริการในอนาคตได้อีกด้วย เช่น การศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้ที่เข้ามาเว็บไซต์

มักจะเข้าอ่านคอนเทนต์ประเภทโปรโมชั่นมากที่สุด ก็สามารถนำมาปรับใช้ในการอัพเดท

ข้อมูลข่าวสารของธุรกิจได้ เป็นต้น

.

9.การอัพเดทข้อมูลที่สดใหม่ (Information Updates)


นอกจากจะยังเป็นตัวแปรสำคัญในการเลือกซื้อสินค้า ยังเป็นสิ่งสำคัญในการจัดอันดับ

การค้นหาบน Google อีกด้วย ตามมาด้วยโอกาสในการขายที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นการทำ

คอนเทนต์ต้องมีการอัพเดทอย่างสม่ำเสมอในทุกๆวันมีประโยชน์ต่อลูกค้า ผู้ที่สนใจ

และตัวธุรกิจของเราด้วย

.

SME CREDIT พร้อมดูแลธุรกิจของคุณ ถือเป็นตัวช่วยที่สำคัญให้ธุรกิจเดินหน้าต่อไปอย่างราบรื่น ช่วยให้ธุรกิจของคุณพร้อมคว้าทุกโอกาสที่เข้ามา เสมือนเป็นปลาเร็วที่ว่ายแซงปลาทุกตัวในมหาสมุทรสู่ความสำเร็จ
ดู 4 ครั้ง